UPI उपलब्ध असल्यास, तुम्ही दिवसभर पैसे द्याल का? असं चालणार नाही!

UPI

UPI : प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा असते. तुम्ही UPI द्वारे पेमेंट करण्यासाठी अॅप उघडले आणि पेमेंट केले जात नसल्याचे कळले. अॅप …

Read more