कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग महाराष्ट्र अंतर्गत भरती.

2334

Skill Development, Employment and Entrepreneurship Department Recruitment 2021 Details

SDEED Recruitment 2021: कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग महाराष्ट्र अंतर्गत 06 उमेदवारांची भरती करीत आहे. या अर्जासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 मार्च 2021 आहे. ही भरती ऑफलाईन स्वरूपात होत असून शैक्षणिक पात्रता, निवड प्रक्रिया, ठिकान, वयोमर्यादा, पगारा आणि भरतीचा अर्ज कसा करावा या विषयी उमेदवारांना येथे संक्षिप्त माहिती दिली आहे. संबंधित भरतीची सव्विस्तर माहिती जाहिरातीत दिलेली आहे, अर्ज करण्याआधी भरतीची जाहिरात काळजी पूर्वक वाचावी. वर्तमान नोकरी.


SDEED Recruitment 2021

Skill Development, Employment and Entrepreneurship Department Recruitment 2021

Total Post (एकून पदे) : 06

Post Name (पदाचे नाव):

  • कक्ष अधिकारी – 02
  • सहाय्यक कक्ष अधिकारी – 03
  • निम्न श्रेणी लघुलेखक – 01

Qualification (शिक्षण) :

Application Mode (अर्ज कसा कराल) :

  • ऑफलाइन

Location (नोकरीचे ठिकाण) :

  • मुंबई

Send Application on following Address (अर्ज या पत्यावर पाठवावा) :

  • सहसचिव, प्रशा-1 , 2रा मजला (मुख्य ईमारत), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400032

Important Dates (महत्त्वाच्या तारखा)

  • Application Last Date (अर्ज करण्याची शेवटची तारीख): 28th March 2021Vartman naukri WhatsApp Banner

Vartman naukri Telegram Banner