सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत “राज्य माहिती आयुक्त”या पदासाठी भरती.

3839

Govt of Maharashtra General Administration Department Recruitment 2021 Details

GAD Recruitment 2021: महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत 01 उमेदवारांची भरती करीत आहे. या अर्जासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 मे 2021 आहे. ही भरती ऑफलाइन/ऑनलाइन (ईमेल) स्वरूपात होत असून शैक्षणिक पात्रता, निवड प्रक्रिया, ठिकान, वयोमर्यादा, पगारा आणि भरतीचा अर्ज कसा करावा या विषयी उमेदवारांना येथे संक्षिप्त माहिती दिली आहे. संबंधित भरतीची सव्विस्तर माहिती जाहिरातीत दिलेली आहे, अर्ज करण्याआधी भरतीची जाहिरात काळजी पूर्वक वाचावी. वर्तमान नोकरी.


GAD Recruitment 2021

GAD Recruitment 2021

Post Name (पदाचे नाव): 01

  • राज्य माहिती आयुक्त

Qualification (शिक्षण) :

  • शैक्षणिक पात्रता पदाचा आवश्यकते नुसार आहे. मुळ जाहिरात वाचावी. Refer PDF

Age Limit (वय) :

  • 65 वर्षेपेक्षा जास्त नसावी.

Application Mode (अर्ज कसा कराल) :

  • ऑनलाइन(ईमेल) / ऑफलाइन

Location (नोकरीचे ठिकाण) :

  • Mumbai

Send Application on following Address (अर्ज या पत्यावर पाठवावा) :

  • अवर सचिव (कर्यासन-6),सामान्य प्रशासन विभाग, 19वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालयासमोर, मुंबई 400032
  • ईमेल : sic-application@gov.in

Important Dates (महत्त्वाच्या तारखा):

  • Application Last Date (अर्ज करण्याची शेवटची तारीख): 11 मे 2021Vartman naukri WhatsApp Banner

Vartman naukri Telegram Banner